Jednu ženu su pitali:

Jednu ženu su pitali:

“Da li vas muž čini sretnom?”

U tom trenutku muž se uspravio, ponosno. Znao je da će njegova supruga reći DA, jer se nikada ni na šta nije žalila.

Međutim, supruga je na pitanje odgovorila glasnim “NE”:

“Ne, suprug me ne čini sretnom”.

Muž je bio zbunjen, ali njegova supruga je nastavila:

“Moj suprug nikada nije i ne čini me sretnom. Sretna sam. A da li sam sretna ili ne, ne zavisi od njega; Ja sam jedina osoba od koje zavisi moja sreća.

Odlučila sam da budem sretna u svakoj situaciji i u svakom trenutku svog života, jer da moja sreća zavisi od druge osobe, stvari ili okolnosti na Zemlji, imala bih ozbiljnih problema.

Sve se u ovom životu neprestano mijenja: čovjek, bogatstvo, moje tijelo, klima, radosti, prijatelji, moje fizičko i mentalno zdravlje. Mogla bih beskrajno da nabrajam…