OTKRIVENO OD KOGA NASLJEĐUJEMO KVALITET ZUBA, GRAĐU I OČI: Prvo žensko dijete uvijek liči samo na jednog roditelja

Djeca većinom naslijeđuju oblik nosa, područje oko usana, veličinu jagodičnih kostiju, uglove očiju i oblik brade. To su ključna područja koja su istaknuta prilikom prepoznavanja i uočavanja lica, pa ako su ova područja slična fizionimija lica vaših roditelja sigurno ste do sada čuli: “Ista si majka!” ili “Preslikani otac!”

Majčini geni su obično 50% djetetovog DNK, a očevi geni čine ostalih 50%. Međutim, muški geni su agresivniji od ženskih, zato su istaknutiji. Dakle, obično postoji 40% aktivnih ženskih gena i 60% aktivnih muških gena. Pored toga, tijelo trudnice indetifikuje fetus kao strano tijelo. Da bi žensko tijelo spasilo bebu, mora da nađe mir sa agresivnim očevim genima (ponekad, po cijenu spopstvenih gena).

Prva kćerka uvijek više liči na oca nego na majku.

Pol bebe: Pol buduće bebe zavisi od muškarca. Ako muškarac u porodici ima više sestara, dobiće kćerke, ako ima više braće, dobiće sinove.

Kvalitet zuba: Ako otac ima problema sa zubima – i djeca će imati iste probleme. Ovde su geni izričiti – od oca nasljeđujemo kvalitet zuba!

Inteligencija: Kćerke će inteligenciju povući od oba roditelja, dok će sinovi biti inteligentni na majku. Međutim, samo do 40% majčine inteligencije se nasljeđuje, ostatak se dobija tokom života. Dakle, rad, rad i samo rad.

Mentalne bolesti: Sa godinama, kvalitet sperme se smanjuje. Zbog toga stariji ljudi mogu prenijeti mutirane gene svojoj djeci. Ovo povećava rizik od mentalnh bolesti, autizma, hiperaktivnosti ili bipolarnog poremećaja.

Muškarac u bilo kom dobu, ako ima koronarnu bolest vjerovatno će je prenijeti sinovima

Ako se muškarac borio sa neplodnošću, začeće je urađeno vantjelesno, sinovi će imati isti problem.

Gojaznost: Težina kod djece zavisi isključivo od majke. Ako je majka gojazna, biće i djeca. Ako je majka mršava i djeca će biti fit.

Visina: Na visinu utiču više očevi geni, nego majčini. Mada postoje dva mjerenja:

Ako imate sina, uzmite majčinu visinu, dodajte očevu, a zatim još 5 centimetara na taj zbir. Podelite zbir sa dva i dobićete visinu vašeg sina.

Ako imate kćerku, na majčinu visinu dodajte očevu i od zbira oduzmite 13. Podijelite sa 2 i dobićete visinu vaše kćerke.

Boja očiju: Braon boja očiju je dominantna. Ako jedan od roditelja ima braon oči, a drugi plavu boju, dijete će vjerovatno imati braon oči.

Jamice na obrazima: Nasljeđuju se u potpunosti.

Kovrdžava kosa: Ako oba roditelja imaju kovrdžavu kosu – imaće i dijete. Ako jedan od roditelja ima kovrdžavu kosu, a drugi ravnu – dijete će imati valovitu kosu.