Porodični sud koji je vodio brakorazvodnu parnicu

Porodični sud koji je vodio brakorazvodnu parnicu u Ankari proglasio je ženu krivom zbog pogrdnih izjava koje je upućivala svom mužu na osnovu njegove težine, te mu je govorila da je “predebeo”.

Sud je naložio ženi da muškarcu isplati 5 hiljada lira (143 eura).

Muškarac po inicijalima M.S.A., koji živi u Ankari, podnio je zahtjev za razvod od svoje supruge V.A. preko svog advokata 2019. godine . On je naveo da je supruga koristila emocionalno nasilje nad njim, posebno navodeći njegovu težinu.

Muškarac je tvrdio da je njegova žena, iako prima istu platu, prebacila finansijski teret kuće na njega i da ne obavlja kućne poslove, osim zahtjeva za razvod, tražio je odštetu od po 30.000 lira (oko 862 eura), piše Cumhuriyet.

U isto vrijeme, žena je također pokrenula tužbu protiv M.S.A. Tvrdila je da se udala za svog supruga svjesna njegovih fizičkih karakteristika. Ona je navela da je suprug bez njenog znanja podigao kredit i da je bila prisiljena da ga vrati, kao i da je bila uznemirena pod prijetnjom zapljene.

Djeca u Gazi sada umiru i zbog velikih vrućina: “Šta sve neće…

Žena je rekla da je često izjavljivala da je suprug ne voli i zatražila je odštetu od 70.000 lira (2.000 eura)za materijalnu štetu i 100.000 lira (oko 3000 eura) za moralnu.

U obrazloženju sudskog rješenja, navedeno je da je žena kriva zbog korištenja uvredljivih izraza protiv svog supruga zbog toga što je “debeo”, te primjene dijetetskih i sportskih programa i izbjegavanja seksualnog odnosa, na osnovu dokaza i svjedočenja prikupljenih tokom suđenja.

U obrazloženju se također navodi da je, što se tiče neplaćanja duga bez znanja žene, “s obzirom na to da je svjedok žene u razgovoru sa obje strane naglasio da je žena bila obaviještena o situaciji i da su kasnije nastavili da žive zajedno, zaključeno je da je žena oprostila ovu grešku i barem je tolerisala”.

U rješenju se navodi da nema konkretnih dokaza ili svjedočenja o nasilju žene od strane supruga i drugih tvrdnji.

S obzirom na konkretan slučaj, jasno je da je muž sklopio brak za sretan život, ali je brak završen zbog potpunog grijeha žene. Stoga, uzimajući u obzir ekonomske i socijalne uslove stranaka, odlučeno je da mužu bude dodijeljena odšteta od 15.000 lira. Kada se razmotre postupci koji su doveli do razvoda, s obzirom na to da su postupci žene protiv ličnih prava muža bili napadne prirode, postupci su ocijenjeni kao nepravedni, a zbog toga je donijeta odluka o dodeli odštete od 5.000 lira.