Priča: ČOVJEK I ZMIJA

Čovjek je vidio kako zmija umire u vatri koja je zahvatila obližnju njivu. Nije mogao da podnese da strada živi stvor, pa je odlučio da je izvuče iz vatre. Kada je izvukao, ona ga je ujela. Čovjek je u stresu, zmiju otresao sa ruke i ona je ponovo pala u vatru.

Vidjevši šta je uradio, dograbo je vile i izvukao zmiju iz plamena.

Njegov komšija je vidio šta se desilo i reče: “Čovječe, zmija te ujede, a ti je opet spašavaš? Zašto!?”

Komšija ga pogleda pa reče: “Njena priroda je da ugrize, ali to ne treba da promijeni moju prirodu – da pomažem!”

Nikad ne dozvolite da vas zlo u drugim ljudima promijeni.

Dok svi mrače, vi sjajite.