Samo oni sa natprosječnim IQ mogu za manje od 15 sekundi da pronađu broj 8 među četvorkama

mozgalicom i pokušajte da je riješite

Rešavanje mozgalica zahtijeva bočno razmišljanje. Morate sagledati jednu zagonetku iz različitih perspektiva. Arhimed, grčki matematičar, bio je najpoznatiji u ranijim danima kao entuzijasta mozgalica jer je bio veoma dobro upućen u riješavanje teških zagonetki sa lakoćom. Da budemo iskreni, većina mozgalica su testovi vašeg koeficijenta inteligencije, gde se od vas traži da koristite svoju inteligenciju u rešavanju testa.

Pronalaženje odgovora na mozgalicu nije težak zadatak. Biće vam potrebno samo nekoliko sekundi da dobijete odgovor na ovoj slici. Samo treba da se koncentrišete i pažljivo posmatrate sliku na kojoj su nekoliko redova u kojima domina broj 4 da biste riješili ovu mozgalicu. Nakon što nađete rješenje za mozgalicu, osjećaćete se kao da ste osvojili veliku nagradu. U nastavku donosimo rješenje ove mozgalice.

Broj 8 zapravo se krije u samom zadatku, odnosno u natpisu iznad redova četvorki. Ukoliko ste u zadatom roku uspjeli da shvatite da osmice nema među ostalim brojevima i gdje se ta jedina krije, čestitamo, zaista imate genijalan um i veliku moć zapažanja. Ukoliko niste došli do rješenja za 15 sekundi, nemojte klonuti duhom jer svakodnevno vježbanje i rješavanje matematičkih i logičkih zadataka uveliko će izoštriti vaš um i doprinijeti da takve izazove počnete da rješavate s lakoćom.