VIC: Došla mlada u kuću

Došla mlada u kuću. I prvo jutro svekrva joj objašnjava:

– Ja ujutru kada ustanem, ako sam raspoložena stavim ružu na lijevo uho. Tada možeš da mi skuhaš kafu. Ako mi je ruža na desnom uhu, ne prilazi mi.

A Mlada joj odgovori:

– Ja ujutru kada ustanem skuham kafu i popijem jednu rakiju. Popijem drugu rakiju… treću rakiju… A kada popijem treću rakiju, zabole me gdje je tebi ruža.

BONUS

U šumi gde lišće šapuće, skrivena je zagonetka – svetlo u tami, a senka u svetlu. Nema tela, ali se oseća dodir. Putuje bez nogu, ali stiže svuda. Čuje se bez ušiju, govori bez usta. Šta je to? Razmišljaj mudro, jer odgovor leži u nevidljivim nitima sveta, gde se reči stapaju s tišinom, a tajna se krije u svakom treptaju prirode. Otkrij ovo misteriozno biće koje igra igru sa svetom, pomažući mu da razluči svetlost od tame. Šta je to?

Bus kreće sa stanice, jedna žena potrči za njim i viče:

Stani, stani, zaustavite bus, zakasniću na posao!

Putnici se smilovaše pa viknu vozaču da zaustavi autobus. Žena, zadihana, ulazi u autobus i kaže:

Hvala vam puno! A sad, karte na pregled!