VIC: Mujo kao konobar

Mujo krene na sezonu i zaposli se kao konobar. Prvi dan na poslu i prvi gosti mu naručuju:

– Molim vas, dvije kafe, jednu s više šećera, drugu gorču…

Mujo ih pogleda poprijeko:

– Jarane, šta misliš ti da ja imam džezvu s pregradama, matereti?