Utrči Haso u kafić:

Utrči Haso u kafić:

– “Mujo! Neko ti je ukrao auto!”

Mujo:

– “Jesi li vidio ko je to bio?”

A Haso će:

– “Ne, ali zapisao sam registraciju.”

BONUS:

“Osjećam odbojnost prema svom djetetu. Na porođaju su me oživljavali, a nikoga nije bilo briga kako sam ja.

Niko iz moje porodice me nije pitao ni kako sam, svima je pažnja odmah bila na bebi.

Sada poslije 6 mjeseci nije ništa bolja situacija, prestala sam da postojim za svakoga onog trenutka kad sam rodila dijete. Umorna sam od svega i voljela bih da sam umrla na porođaju, ili da samo nestanem.

Svakako nikome ne bih nedostajala. Imam osjećaj da počinjem da ludim od umora i nespavanja.”